Privacy en voorwaarden

Introductie

Jouw persoonsgegevens blijven van jou, je privacy wordt door ons beschermd. Zonder jouw expliciete toestemming zullen we jouw gegevens nooit aan derden verkopen of verhuren. Met deze Privacyverklaring willen wij jou goed informeren over de gegevens die we verzamelen. Hoe we deze gebruiken en met wie we ze delen. En welke mogelijkheden jij hebt om je gegevens te beheren.

We raden je aan de Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Het is natuurlijk balen als je na vijf regels al de weg kwijt bent door onbegrijpelijk juridisch taalgebruik. Daarom hebben we geprobeerd de boel in begrijpelijke en gewone taal op te schrijven. Vind je het alsnog te veel informatie? Dan kunnen we de volgende korte samenvatting voor je geven:

 • Jij bent eigenaar en van je persoonsgegevens en houdt daarover bij ons de controle; je kan een eerder gegeven toestemming intrekken, je gegevens inzien, aanpassen, of vernietigen;

 • We zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens altijd goed beveiligd zijn;

 • We verzamelen jouw persoonsgegevens alleen als jij ons hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Heb je specifieke vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

1. Wie of wat is Budgently?

Budgently B.V. is de rechtspersoon achter Budgently en de app en als zodanig eindverantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Budgently B.V. is officieel gevestigd in Haarlem en staat geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 857255836. Het kantooradres van Budgently B.V. is de Richard Holkade 14 te (2033 PZ) Haarlem. Onze support afdeling kan je bereiken via support@budgently.com.

2. Welke informatie verzamelt en verwerkt Budgently?

Budgently B.V. verwerkt persoonsgegevens. Dit betekent dat we met de app gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken of – als jij dit wilt – verwijderen. Welk soort informatie we verzamelen en verwerken hangt af van de manier waarop je de app gebruikt, bijvoorbeeld zonder of met een persoonlijk account.

We verzamelen twee categorieën gegevens:

 1. Gegevens die jij actief aan ons verstrekt;

 2. Gegevens die jij ons verstrekt door onze app te gebruiken (hieronder verduidelijken we dit).

We gebruiken deze gegevens op de volgende manieren:

 • Om ervoor te zorgen dat je de app en website goed kunt gebruiken;

 • Om de app te kunnen onderhouden, te beveiligen, te analyseren en te optimaliseren;

 • Om je te kunnen benaderen als er iets misgaat;

 • Om geanonimiseerde gegevens samen te stellen voor statistische, strategische- en onderzoeksdoeleinden;

 • Om te voldoen aan de wet- en regelgeving die op Budgently van toepassing is.

De app gebruiken met Budgently account

Je kunt de app nog beter benutten als je een Budgently account aanmaakt. Dan kan je bijvoorbeeld automatisch je bankrekening aan de app koppelen zodat jouw financiële speelruimte direct berekend kan worden. Voor een Budgently account is nodig dat je jouw telefoonnummer verstrekt en een persoonlijk wachtwoord aanmaakt. Het telefoonnummer dient als je gebruikersnaam en is nodig om te zorgen dat anderen niet zomaar met jouw wachtwoord kunnen inloggen. Met jouw telefoonnummer identificeren we jou en kunnen we ook jouw wachtwoord herstellen als je dit bent vergeten.

Contact met Budgently support

Het spreekt waarschijnlijk voor zich, maar: als je met onze support contact opneemt of op andere wijze met ons communiceert, verzamelen we de gegevens die je met ons deelt zodat we goed inzicht krijgen en houden over onze dienstverlening en hoe wij die kunnen verbeteren.

Gegevens die jij ons versterkt door de app te gebruiken

Statistieken vanuit de app

Budgently verzamelt statistieken over het gedrag van gebruikers van de app. Budgently gebruikt hiervoor alleen gepseudonimiseerde informatie. Dat wil zeggen dat we individuele gegevens alleen gebruiken in relatie tot een unieke Budgently ID die zonder beveiligingssleutel niet is te herleiden tot persoonlijke data. We gebruiken deze informatie voor statistische en onderzoeksdoeleinden.

Naar gebruikersgedrag kijken we nooit op individueel niveau, tenzij dit noodzakelijk is om op een vraag van jouzelf te kunnen reageren en jij ons hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Bijvoorbeeld in het kader van een vraag aan onze support afdeling.

Website, mailing list en cookies

Voor het uitsturen van mailings gebruiken wij het programma Mailchimp. Hierbij zijn wij gebonden aan de door Mailchimp gehanteerde voorwaarden. Op de website wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics om een duidelijk beeld te krijgen van de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves.

Gegevens die we ontvangen van derden

We kunnen gegevens inzien die worden verzameld door derde partijen zoals Apple, Google en bunq. Wij slaan deze gegevens momenteel niet op.

3. Doelgroep

Je mag persoonlijk gebruik maken van de app als je meerderjarig bent.

4. Zeggenschap over jouw gegevens

Jij hebt en houdt bij Budgently de zeggenschap over je eigen gegevens. Om die zeggenschap goed uit te oefenen geven we je de volgende gereedschappen in handen.

Recht op inzage & aanpassing

Je hebt op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) recht op inzage in jouw persoonsgegevens en ook het recht deze te corrigeren of tegen het gebruik hiervan verzet aan te tekenen (art. 35 en 36 Wbp). Je kunt het merendeel van jouw gegevens in de app raadplegen en bijwerken. Als je inzage in je gegevens wenst en/of een aanpassing die verder gaat dan wat we in de app mogelijk kunnen maken, kan je hiervoor contact opnemen met onze support.

Toestemming intrekken

Als je ons toestemming hebt gegeven en die later wil intrekken omdat je je bedacht hebt, kan dat in de app. Als verzoek verder gaat dan wat we in de App mogelijk kunnen maken, kan je hiervoor contact opnemen met onze support.

Verwijdering Budgently account

Op jouw verzoek zullen we eventuele persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen. Dit is alleen anders als we hiermee in strijd met een wettelijke bewaarplicht handelen. Dit kan door in de app in het menu 'Instellingen', te kiezen voor de optie 'Gegevens wissen' of 'Account verwijderen'. Binnen 72 uur na jouw opdracht zullen alle gegevens worden vernietigd.

5. Delen van jouw gegevens

We zullen jouw gegevens nooit uit commerciële verkopen of verhuren aan delen, tenzij jij dat zelf wil én ons daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Wel is het mogelijk dat we persoonlijke gegevens met bepaalde partijen delen om de volgende redenen:

 • Juridische redenen: bijvoorbeeld om te voldoen aan een verzoek van een rechter, de overheid, of toepasselijke wetten, regels of voorschriften;

 • Beveiligingsredenen: bijvoorbeeld in het kader van fraude-detectie of detectie van beveiligingsproblemen, of om de veiligheid van ons, onze gebruikers of anderen te beschermen;

 • In het kader van een fusie of overname: als Budgently B.V. betrokken raakt in een fusie of verkooptraject, een investeringstraject, of bij een insolventieprocedure, kunnen we onder voorwaarde van geheimhouding je gegevens delen met derde partijen die (een deel van) ons bedrijf of bezittingen willen overnemen, of in ons bedrijf willen investeren.

6. Bewaren van jouw gegevens

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, en minimaal zo lang als wij op grond van de wet verplicht zijn. Gegevens die wij opslaan wordt bewaard op servers die staan in Nederland (Amsterdam).

Copyright Budgently B.V. 2018. Alle rechten voorbehouden. Budgently B.V. is een bedrijf geregistreerd in Nederland, bedrijfsregistratie nummer 857255836.